Aanmelden voor volwassendoop

Ter voorbereiding op de doop is het, min of meer, verplicht om dooponderwijs te volgen, bestaande uit twee bijeenkomsten. Als tijdens het onderwijs blijkt dat de beslissing om gedoopt te willen worden nog wat voorbarig was, is het mogelijk om van de doop af te zien of deze uit te stellen.

Na het onderwijs zal een gesprek plaatsvinden met de Raad van Oudsten. Hierbij zal worden gevraagd naar uw getuigenis en motivatie.

In principe wordt er twee keer per jaar dooponderwijs gegeven als voorbereiding op de doop door onderdompeling. Dit onderwijs bestaat uit twee bijeenkomsten, meestal ’s avonds. Het is bedoeld voor hen die zich opgegeven hebben voor de volwassendoop door onderdompeling, maar staat eventueel ook open voor iedereen die serieus geïnteresseerd is. Het zal alleen doorgang vinden bij deelname van aangemelde doopkandidaten.

 

Aanmelding:

 
Naam:
Leeftijd:
Emailadres:
Eventuele gemeente:
Ik meld mij aan voor: Volwassendoop en dooponderwijs
Alleen voor eerstvolgende dooponderwijs
 

Opsturen:
 
  Is uw formulier volledig ingevuld? Druk dan op "Versturen" om het te verzenden
  Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.
 
Veiligheidscode: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overzicht: Formulieren leden
Aanmelden als lid van 'De Ambassade'
Adreswijziging
Aanmelden voor volwassendoop
Aanvraag voor het opdragen van kinderen