Welkomstdiensten

De welkomstdienstcommissie bestaat uit een aantal leden die samen de verantwoording dragen voor de invulling en uitvoering van de 1e zondagmorgensamenkomst van de maand.

De doelstelling van zo’n dienst is een laagdrempelige dienst met als streven dat het programma van 1 kalenderjaar iets biedt voor iedere leeftijdsgroep en/of bezoeker. Dat brengt ons automatisch bij de doelgroep van deze diensten die erg breed is, namelijk jong, oud, buitenkerkelijk, gemeentelid, kind, oudere enz. Het is dan ook binnen een dienst haast onmogelijk om het ieder naar de zin te maken, vandaar dat er over een heel kalenderjaar wordt gesproken.

Er wordt geprobeerd om in 1 kalenderjaar een aantal themadiensten te organiseren met een specifiek karakter; gedacht kan worden aan een zendingsdienst, evangelisatiedienst, jongerendienst, enzovoorts.

De commissie probeert de diverse leeftijdsgroepen en/of gemeenteleden zelf aan te sporen een aandeel te leveren in zo’n dienst, daartoe bevinden zich in de commissie dan ook mensen die een band hebben met deze leeftijdsgroepen en/of activiteiten binnen de gemeente. Zo is er een afgevaardigde uit de jongerenleeftijd, één uit de muziekgroep en één uit de creatieve hoek. Samen wordt geprobeerd gevarieerde diensten op te zetten met veelal sprekers van buitenaf, die daartoe speciaal gescreend en benaderd worden. Ook wordt de algemene leiding van deze diensten zo veel mogelijk door een commissielid gedaan.

Zo komt er nogal wat kijken bij het opzetten van deze diensten, maar we mogen blij zijn met een gemotiveerd team onder de algemene leiding van God zelf!

 

Overzicht: Zondagdiensten
Zondagochtendsamenkomsten
Welkomstdiensten
Doopdiensten
Bij de diensten