Stukje geschiedenis

Tot 1971 is de Nieuwe Kerk in handen geweest van de Nederlands Hervormde Gemeente. Deze kerkgemeenschap had reeds in 1958 een nieuw kerkgebouw, de Opstandingskerk, op een meer centrale locatie in de stad in gebruik genomen. En vanwege de uitbreiding van de stad in zuidelijke richting bestonden er reeds vergevorderde plannen voor een multifunctioneel kerkgebouw in de nieuwe stadswijk De Schooten. Dit alles had tot gevolg dat de Nieuwe Kerk door de Nederlands Hervormde Gemeente werd afgestoten en dat het kerkgebouw door de Volle Evangelie Gemeente werd aangekocht.

Tot 1990 heeft deze geloofsgemeenschap het gebouw beheerd. Tijdens deze periode werd het interieur opgeknapt en het meubilair vervangen. Ook werd een doopvont ingebouwd om op bijbelse wijze de doop, d.w.z. door onderdompeling, te kunnen toepassen.

Inmiddels - om precies te zijn: in 1984 - was de Evangelische Gemeenschap "De Ambassade", de huidige eigenaar van het kerkgebouw, ontstaan. Zij is voortgekomen uit de in 1957 opgerichte Bijbelclub in de Nederlands Hervormde Kerk in Den Helder. In de loop der jaren was deze Bijbelclub uitgegroeid tot een interkerkelijke jongerenbeweging, die zich veel met het bestuderen van Gods Woord bezighield. Samen met "verontruste" gemeenteleden uit diverse andere kerk- en geloofsgemeenschappen werd in de zomer van bovengenoemd jaar de eerste samenkomst gehouden in het gebouw "De Ambassade" aan de Prins Hendriklaan (thans "de Verkenningston" van het Gemeenschappelijk Christelijk Centrum). De naam "De Ambassade" is ontleend aan 2 Cor. 5:19, waar Paulus benadrukt, dat christenen "gezanten" (ambassadeurs) van Christus zijn.

In dezelfde tijd, dat de zaal in het gebouw aan de Prins Hendriklaan het steeds toenemende aantal bezoekers in de zondagochtendsamenkomsten niet meer kon herbergen, werd de Nieuwe Kerk door de Volle Evangelie Gemeente te koop aangeboden.

Op 18 november 1990 werd de zondagse samenkomst van de Evangelische Gemeenschap "De Ambassade" voor het eerst in de "nestor" van de Helderse kerkgebouwen gehouden. Op 6 januari 1991 werd het gebouw officiëel, in een feestelijke dienst, in gebruik genomen. In de periode 2003 - 2005 werd het interieur van de kerk onder handen genomen en voorzien van frisse kleuren. Ook werd de wand op het podium bekleed, waarop het logo van “de Ambassade” werd aangebracht: het kruis, de kandelaar en de kroon. Tevens werd het interieur van de keuken en van de crèche ingrijpend veranderd.

 

Overzicht: Nieuwe Kerk
Bouw kerk
De toren
Het orgel
Stukje geschiedenis
De pastorie