Bouw kerk

De Nieuwe Kerk is een van de vele kerkgebouwen die langs het Helders Kanaal zijn gebouwd. De Oude Lutherse Kerk (nu in gebruik als woonappartementencomplex), de R.K. Petrus en Pauluskerk, de Doopsgezinde Kerk en de in de tweede wereld oorlog afgebroken N.H. Westerkerk aan het Westplein, (nu Helden der Zee plein) vorm(d)en samen met de N.H. Nieuwe Kerk een lint van Helderse Godshuizen.

De Nieuwe Kerk is gebouwd in 1839 en is (in tegenstelling tot haar naam) het oudste kerkgebouw van Den Helder. Reeds in 1822 kwam er meer bedrijvigheid en werkgelegenheid in de stad toen de Rijkswerf Willemsoord ontstond. Veel werknemers vestigden zich in de omgeving van de grachtengordel. Als gevolg van de groei van het aantal inwoners werden ook diverse kerkbesturen geconfronteerd met een probleem: zij moesten zorgen voor voldoende zitplaatsen voor alle gelovigen in de zondagse kerkdiensten.

Zo werd er vanaf 1830 overleg gevoerd tussen het toenmalig Ministerie van Eredienst en het bestuur van de N.H.kerk van Den Helder inclusief de burgerlijke en militaire autoriteiten (kerkgang was in die tijd een verplicht onderdeel van het dienen in de krijgsmacht), om te komen tot het besluit een of meer N.H.kerken te bouwen in de Marinestad.

En zo werd er besloten om tegenover "Willemsoord" de Nieuwe Kerk te bouwen. Het Ministerie van Eredienst gaf opdracht aan het Ministerie van Waterstaat (dat bouwkunst in haar portefeuille had) om het ontwerp te maken. Dit werd uitgevoerd door Ing. H.H. Dansdorp, hoofdopzichter van Waterstaat. Daarom spreken we ook in dergelijke gevallen wel van "waterstaatskerk". De Helderse aannemer Leewens voerde de bouw uit en op 1 december 1839 werd de kerk in gebruik genomen.

 

Overzicht: Nieuwe Kerk
Bouw kerk
De toren
Het orgel
Stukje geschiedenis
De pastorie