Multimedia

In Romeinen 12 vers 4-8 staat:
Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is: profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen; wie onderwijst, in het onderwijzen; wie vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft, in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid.

In deze tekst gaat het over gaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven zijn. Het Multimediateam is samengesteld uit mensen die op technisch gebied gaven gekregen hebben om de gemeente te dienen in het éne lichaam dat wij als gemeente van Christus zijn. In deze moderne tijd worden wij steeds sneller achter elkaar geconfronteerd met nieuwe technieken. Het Multimediateam wil dan ook de gemeente dienen door haar hierin te ondersteunen en te adviseren.

Onze missie is:
Het technisch ondersteunen en adviseren van bijeenkomsten en andere activiteiten binnen de gemeente ‘De Ambassade’ met behulp van multimedia in de breedste zin van het woord.
multimedia@de-ambassade.nl

 

Overzicht: Bedieningsgebieden
Raad van Oudsten
Eredienst
Kringen
Jongeren
Ouderen
Onderwijs
Pastoraat
Zending & Evangelisatie
Gebed
Secretariaat
Multimedia