Bedieningsgebieden

Naast de taken die de Raad van Oudsten heeft zijn er binnen de gemeente een aantal taken welke gedelegeerd zijn aan co÷rdinatoren. Hieronder staat een overzicht van de verschillende bedieningsgebieden. Door het bedieningsgebied aan te klikken krijg je meer informatie over het bedieningsgebied en de co÷rdinator.

Zodra er meer informatie beschikbaar komt over de verschillende bedieningsgebieden zal deze hier verschijnen.

 
Raad van Oudsten
Eredienst
Kringen
Jongeren
Ouderen
Onderwijs
Pastoraat
Zending & Evangelisatie
Gebed
Secretariaat
Multimedia