Algemeen

Wij zijn blij met de vele kinderen en tieners die de Heer aan onze zorg heeft toevertrouwd. Zoals al bleek uit onze geschiedenis is ‘De Ambassade’ vanuit het jeugdclubwerk doorgegroeid naar een gemeente waarin jeugdwerk nog steeds een belangrijke plaats inneemt. Van heel jong tot jong volwassene is er voor de jeugd de gelegenheid samen te komen met leeftijdsgenoten en samen te ontdekken dat God er ook voor hen is. Het jeugdwerk wordt gecoördineerd door de jeugdwerkcoördinator.