Onderwijs

Heb een open oor voor onderricht,
en een open geest voor kennis.
Spreuken 23: 23

Door wijsheid wordt een huis gebouwd,
door inzicht houdt het stand,
door kennis worden de kamers gevuld
met rijke en kostbare pracht.
Alleen een wijze heeft kracht,
inzicht maakt hem sterker.
Spreuken 24: 3-5

Het onderwijs dat in de Ambassade wordt gegeven heeft tot doel dat mensen zullen groeien in hun kennis van Gods Woord en dat dit in hun dagelijks leven praktische uitwerking zal hebben.

Dit proberen we te bereiken doordat er elk jaar cursussen worden aangeboden, variŽrend van cursussen voor mensen die nog helemaal niet geloven tot bijbelstudie voor gevorderden.
In de toekomst is het de bedoeling dat er regelmatig toerusting worden gegeven over bepaalde thema's (bv. huwelijk, gezin, budget).
NB: Toerusting voor bv. zondagsschoolwerkers, pastorale team, etc. valt onder verantwoordelijkheid van de betreffende coŲrdinatoren.

Hieronder vind je het overzicht van onze studieavonden en cursussen die nu al regelmatig te volgen zijn. Er staan ook cursussen bij die in samenwerking met of door andere gemeentes worden gegeven, maar een waardevolle aanvulling zijn op de cursussen van de Ambassade.
Zo is een redelijk compleet pakket samengesteld:

* Alphacursus (interkerkelijk): voor beginners een kennismaking met het christelijk geloof
* Fundamentencursus: om een stevige basis te leggen voor het geloofsleven
* ETS (interkerkelijk): voor meer verdieping in de bijbel

* Dooponderwijs: voorbereiding op de volwassendoop
* Gavencursus: waar en hoe kan ik dienstbaar zijn binnen het Lichaam van Christus?
* Marriage Course (interkerkelijk): om de fundamenten van het huwelijk te verstevigen

Voor opgaves of meer informatie over al deze cursussen kunt u mailen naar onderstaande mailadres.

Klik op de onderstaande cursussen voor meer specifieke informatie:

onderwijs@de-ambassade.nl

 
Interkerkelijke Alphacursus
Fundamentencursus
Evangelische Toerustings School
Dooponderwijs
Gavencursus
Marriage Course