Huiskringen

Naast de zondagmorgensamenkomsten nemen de huiskringen een belangrijke plaats in. We willen als gemeente ‘De Ambassade’ een gemeente van huiskringen zijn. Het gemeente-leven vindt plaats op de kringen (Handelingen 5:42). We geloven dat de gemeente functioneert als een vogel met twee vleugels. De vleugel van de kleine groep waar gelovigen elkaar opbouwen, bemoedigen, corrigeren en samen hun omgeving bereiken. En de vleugel van de grote groep, waar iedereen bij elkaar komt om de eenheid te vieren, om onderwezen te worden en om te aanbidden. In een huiselijke omgeving leer je elkaar kennen en kan je geloofservaringen delen met anderen. Bijbelstudie, gesprekken en samen bidden nemen een belangrijke plaats in. Eénmaal in de veertien dagen, op de even weken, is er kring op maandagavond. De periode waarin de kring wordt gehouden is van september tot en met mei.

Al onze zendelingen zijn ingedeeld bij een kring, zodat iedere kring een zendeling heeft waar zij specifiek aandacht aan kunnen besteden.

Alle gemeenteleden worden ingedeeld in een huiskring. Ook gemeenteleden die niet naar kringavonden kunnen komen (b.v. door ouderdom, ziekte, werk of verblijf elders) zijn ingedeeld in de huiskringen, zodat het contact met de gemeente blijft bestaan en er ook voor hen gezorgd wordt. Ook de communicatie tussen de raad van oudsten en de gemeente vindt voor een belangrijk deel plaats via de huiskring.

Meer informatie over tijden en plaatsen is verkrijgbaar bij de kring-Oudste. Deze brengt u ook graag in contact met een kringleider. Zie ook het Serviceformulier.

Serviceformulier

kringen@de-ambassade.nl