Muziekteam

Het muziekteam geeft ondersteuning door middel van de muziek aan de aanbidding en lofprijzing tijdens de bijeenkomsten van de gemeente. De muziek zien we als ťťn van de expressievormen die God aan Zijn gemeente heeft gegeven om Hem te eren. Door het muziekteam wordt gestreefd naar eenheid en, binnen de hen toegewezen grenzen en mogelijkheden, naar kwaliteit en creativiteit.

De groep bestaat o.a. uit zangers/zangeressen, drums, gitaren, blaasinstrumenten, piano en orgel. De bezetting kan nogal variŽren, afhankelijk van de beschikbaarheid van de leden.

De leiding is verdeeld in twee gebieden: de organisatorische en de creatieve leiding. De organisatorische leiding betreft de roosters, periodiek overleg, de financiŽn, enz. De creatieve leiding betreft de muzikale invulling, bezetting van de groep, de leiding van de oefenavonden, enz. Deze mensen hebben ook periodiek overleg met de betrokkenen bij de zondagochtenddienst.

Op donderdagavond oefent de groep. In de eerste plaats worden de nummers van a.s. zondag doorgenomen, ten tweede wordt er gewerkt aan nieuwe nummers die in de gemeente worden geÔntroduceerd. Daarbuiten wordt door sommige leden thuis nummers voorbereid, zoals het uitzoeken van en luisteren naar nieuwe nummers, het maken van arrangementen, uitzoeken van accoord-schemaís, enz.

De groep wordt soms gevraagd voor hun medewerking bij diensten buiten de gemeente, zoals sing-ins en evangelisatiediensten.

muziekteam@de-ambassade.nl

 

Overzicht: Zangbegeleiding
Muziekteam
Orgel